Joginyilatkozat


FORTUNA-DEKOR KFT. - Joginyilatkozat


http://www.fortunadekor.hu 

weboldal üzemeltetője, domain és tartalmi tulajdonosa a 

FORTUNA-DEKOR Mérnöki és Belsőépítész Kft.

A Weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, tudnivalókat!

Amennyiben a Weboldal valamelyik felhasználási feltételével nem ért egyet, akkor kérjük, ne használja az oldalt!
Ez esetben kérem, hogy a személye azonosítására alkalmas formában küldje el számunkra megjegyzéseit illetve észrevételeit elektronikus ügyfélszolgálatunkhoz a Kapcsolat menüpont alatt.Adatvédelmi nyilatkozat:

A FORTUNA-DEKOR Kft. célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa az Ön személyes adatainak védelmét. A weboldalon kért információk kezelése és felhasználása során ezért az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvény (adatvédelmi törvény) mindenkor hatályos előírásait betartva jár el. A weboldalon történő bármely adatszolgáltatás önkéntes és nem kérünk több információt, mint amennyi a kért információk szolgáltatásához szükséges.

A személyes adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra kizárólag az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével használja fel.

Az Ön személyes adatait a FORTUNA-DEKOR Kft. csak abban az esetben továbbíthatja harmadik személyek részére, ha Ön az adattovábbításhoz előzetesen beleegyezését adta.

Alkalmazottaink és képviselőink kizárólag a munkájukhoz szükséges információkhoz férnek hozzá és tisztában vannak azzal, hogy ezek bizalmas üzleti információk és személyes adatok.

Személyes adatait a fentiektől eltérő módon és esetben csak akkor továbbítjuk harmadik személynek, ha arra a FORTUNA-DEKOR Kft.-t jogszabály vagy hatósági, bírósági határozat kötelezi, illetve ha a FORTUNA-DEKOR Kft. tulajdonosi szerkezetében bekövetkező változás (vállalatfelvásárlás, fúzió stb.) teszi ezt szükségessé.

Weboldalunk tartalmazhat linkeket más személyek által üzemeltetett weboldalakhoz. Ezen weboldalak között lehetnek a FORTUNA-DEKOR Kft.-vel üzleti kapcsolatban álló partnerek weboldalai.

Érdemes ezért odafigyelni arra, hogy milyen helyeket látogat meg, ugyanis ezeknek a weboldalaknak a FORTUNA-DEKOR Kft.-től eltérő adatkezelési szabályzata lehet. A FORTUNA-DEKOR Kft. nem felelős harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak adatkezelési gyakorlatáért.

Bár a FORTUNA-DEKOR Kft. mindent megtesz a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme érdekében, azonban az Ön által online küldött adatok biztonságát nem tudjuk garantálni. A harmadik személy oldaláról való jogosulatlan hozzáférés miatt bekövetkező károk tekintetében a FORTUNA-DEKOR Kft. minden kártérítési felelősséget kizár.A szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések:

A weboldalon található valamennyi dokumentum, szöveg, kép a FORTUNA-DEKOR Kft. szellemi alkotása és így csak jogszabályi korlátok között használható fel.

A FORTUNA-DEKOR Kft. a weboldal nevének és URL-jének pontos megjelölése esetén hozzájárul a közzétett saját szellemi alkotásainak idézéséhez.

A FORTUNA-DEKOR Kft.-vel kötött előzetes és külön írásbeli megállapodás alapján a Kft. engedélyezheti egyes tartalmi elemek, teljes terjedelemben való átvételét is.

A weboldalon közzétett, a FORTUNA-DEKOR Kft. szellemi tulajdonát képező vagy jogszerű használatában álló valamennyi védjegy és egyéb megjelölés a törvény védelme alatt áll. E védjegyek és megjelölések engedély nélküli felhasználása súlyosan sérti a Kft. érdekeit, és büntető- és egyéb jogi következményekkel jár, amelyeknek a FORTUNA-DEKOR Kft. minden esetben és haladéktalanul érvényt szerez.

A FORTUNA-DEKOR Kft. nem vállal semminemű felelősséget a weboldalon található anyagok letöltésével kapcsolatban a felhasználónál felmerülő bármilyen hibáért vagy károsodásért.
A FORTUNA-DEKOR Kft. nem vállal felelősséget a weblapon található információk pontosságáért, megbízhatóságáért, illetve az információk esetleges hiányosságaiért vagy hibáiért (különösen, de nem kizárólag az elírási és technikai hibákért).A Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó.


A FORTUNA-DEKOR Kft. a Felhasználási Feltételek bármely pontját esetenként módosítja. Amennyiben az Ön személyes adatinak kezelésében vagy az Ön felhasználást érintő bármilyen kérdés tekintetében bármilyen lényeges változás következik be, az erre vonatkozó információt a weboldal elérhetővé tesszük és erre vonatkozóan külön figyelmeztetést helyezünk el oldalainkon.


All Contens - Összes tartalom Copyright © 2007 - FORTUNA-DEKOR Kft.

http://www.fortunadekor.hu

All Rights Reserved - Minden jog fenntartva! 
Hirdetés