Általános Szerződési Feltételek

 

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A Demeter Anikó által üzemeltetett www.fortunadekor.hu  weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján – fortunadekor.hu - és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Ászf folyamatosan elérhető a www.fortunadekor.hu oldalon.

 1. Szolgáltatói adatok:

A szolgáltató neve:Fortuna Dekor – Anikó Demeter Self Employed
A szolgáltató székhelye: 105 Blackrock Road Birmingham B23 7XL
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adószáma: 8718693504
Telefonszáma: +36203189071   +447395381731
A szerződés nyelve: magyar
Tárhely szolgáltató: AG TRADE Kft, 4254 Nyíradony,  Bartók Béla u. 11.

 1. Alapvető rendelkezések:

2.1.      A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2017. október 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A jelen ASZF hatálya minden felhasználóra kiterjed. Felhasználó amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa –a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

2.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatásának valamennyi  elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. Tilos továbbá a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

2.6. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá  a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

2.7. A  Fortuna Dekor név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

2.8. A weboldalt tartalmát szolgáltató bármikor egyoldalúan módosíthatja, vagy megszüntetheti a weboldalt.

2.9. Szolgáltató az oldalhoz való hozzáférés zökkenőmentességét nem garantálja. A hozzáférhetetlenség a szolgáltatónak fel nem róható hibák miatt vagy üzemzavarokból, a szolgáltatónak fel nem róható hibákból  adódik, szolgáltató a kártérítés felelősségét kizárja.

 1. Regisztráció/vásárlás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, termékektől függően nem tartalmazzák / tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

3.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

 1. Rendelés menete

4.1. Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a megrendelőlap kitöltésével.

4.2. Felhasználó/Megrendelő a megvásárolni kívánt termék, termékek típusát és darabszámát megadja.

4.3. Webshop-os vásárlás esetén Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket/szolgáltatást. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „megtekint” ikonra kattintva. Egyéb esetben a megrendelőlap kitöltésével jelzi a termék megvásárlásának szándékát.

4.4. Webshop-os vásárlás esetén amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

4.5. Felhasználó megadja a szállítási címet. A weboldal szolgáltatásaiból adódóan a teljeseítések jelentős hányada a Felhasználó emailcímén keresztül vagy letöltési link megadásával kerül teljesítésre. Így szállítási cím lehet postai cím vagy emailcím is.

4.5.1. Fizetési módok:

Bankkártya – Master Card, Maestro, Visa, Visa Electron, banki átutalás, utánvét..stb.  

4.5.2. Szállítási költség: mindig az adott termék leírásánál részletezettek szerint. A megrendelés során megadott postázási/kézbesítési címet Felhasználó köteles ellenőrizni, mert a megrendelést visszaigazoló e-mailben feltüntetett vételár csak az első szállítási díjat tartalmazza. Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket "Cím elégtelen", "Ismeretlen", " Elköltözött", "Nem vette át", "Nem kereste" stb. jelzéssel, akkor a második (vagy későbbi) szállítást belföldi-, és külföldi szállítás esetén egyaránt, a megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott ügyintézési díj, vagy a választott szállítási módhoz kapcsolódó szállítási díj (mely tartalmazza az újabb postaköltséget/szállítási díjat is) Szolgáltató részére történő befizetését követően tudja Szolgáltató ismételten teljesíteni. Amennyiben utánvétes terméket nem vesz át a Felhasználó, úgy azt kizárólag előre utalásos kifizetést követően (tehát a termék teljes vételárának, és a szállítási díjnak kifizetését követően) szállítja le újból a Szolgáltató. Az első sikertelen kézbesítést követően 180 napig őrzi meg a visszakerült terméket a Szolgáltató, majd azt újból értékesíti a 180. napot követően. Ez idő alatt az újraküldési díj ellenében Szolgáltató megkísérli a termék újbóli kézbesítését, de amennyiben az is sikertelen lesz, úgy az őrzési időbe azt is beleszámítja a Szolgáltató. A fentieket Felhasználó maradéktalanul elfogadja.

4.6. Online átvétel esetén bármilyen technikai fennakadás miatt felmerült problémát Szolgáltató 3 munkanapon belül orvosol.

4.7. Amennyiben a webshop-ban vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.8. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. Az online kézbesítések is munkanapokon történnek.  

4.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

4.9. Felhasználó/Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/Megrendelő rossz adatokat adott meg vagy egyéb okok miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

5.2. Általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

 1. ELÁLLÁS JOGA

6.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt fizikai termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Online kézbesítésű szellemi termékek esetén a Felhasználót az elállás joga egy alkalommal illeti meg. Mivel ezen szolgáltatás szellemi terméket tartalmaz, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elállt Felhasználó részére a jövőben nem biztosítja.

6.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó a terméket átveszi.

6.3 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

6.4  Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

6.5  Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.6  A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

6.6.1.  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
6.6.2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
6.6.3.  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
6.6.4.  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
6.6.5.  rendezvény jellegű szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
6.6.6.  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.7  Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

6.8  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.9  Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

6.10  Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

6.11  A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. 

6.12  Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.13  A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.14  Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére. 

6.15  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető el: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF
 
6.18  Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6.19  Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 1. Vegyes Rendelkezések

7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

7.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.4. Szolgáltató és Felhasználó/ vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

7.5. A Felhasználó/Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználókérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

 1. Panaszkezelés

10.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

10.5. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

10.6. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az Európpai Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztói tanácsadásért vagy panasz benyújtása érdekében az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen és a www.magyarefk.hu weboldalon elérhető online panaszbejelentő nyomtatványon lehet fordulni.

 1. Rendezvények

11.1. A Vevő a jegyvásárlás pillanatában a jegy ellenértékének megfizetésével elismeri, hogy az elérhető jegytípusokról, illetve a Rendezvényről előzetesen teljes körű tájékoztatást kapott. Ennek értelmében a jegyeket a szervező a vásárlást követően nem köteles sem visszaváltani, sem más típusra cserélni.

11.2. A Rendezvény elmaradása/lemondása esetén a Rendezvény Szervezője haladéktalanul közlemény formájában tájékoztatja a Vevőit a belépőjegyek (továbbiakban jegy, vagy belépőjegy) vételárának visszatérítésének módjáról. A visszaváltás tényét, annak folyamatát a Rendezvényszervező köteles a saját és a Rendezvény honlapján is folyamatosan szerepeltetni. A közleménynek tartalmaznia kell az elmaradt Rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a belépőjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A belépőjegy visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a belépőjegy visszaváltójának.

11.3. A Vevő a jegy megrendelését követő nyolc (8) napon belül írásban elállhat a vásárlástól (e-mail cím, ahova az elállás tényét jelezheti a Vevő: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy a weboldal kapcsolat menüje)  ha a jegy ellenértékét addig meg nem fizette a Szervezőnek. Nem illeti meg a Vevőt az elállási jog előre meghatározott időpontra szóló belépőjegy vásárlása esetén. (http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_hu.htm)

Lejárt határidejű jegyet a Szervező még akkor sem köteles visszaváltani, ha a Vevő bármely oknál fogva akár igazoltan, akár igazolás nélkül nem tudott megjelenni a Rendezvényen.

11.4. A jegyeket a Vevő harmadik személynek semmilyen körülmények között nem értékesítheti, viszont abban az esetben átruházhatja, ha erről előzetesen, írásban értesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltakról azt, akire a jegyét átruházta. Az átruházás ténye biztosíték Szervező felé, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat az új tulajdonos megismerte, és elfogadta.

11.5. VIS MAIOR

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargo, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szervező hatókörén kívül esik, és ez/ezek miatt a Szervező nem tudja a Rendezvényt lebonyolítani, úgy a Szervező nem tartozik sem jogi-, anyagi- vagy egyéb jellegű felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

11.6. Vevő tudomással bír arról, és egyetért vele, hogy a belépőjegy -akár elektronikus, akár papír formájában való- sokszorosításából, másolásából, eredő károkért kizárólag Vevő felel. A virtuális belépőjegyet a Vevőnek ugyanúgy kell kezelnie, mint a papír alapú belépőjegyet, tehát azok másolása, sokszorosítása polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonással jár.

Alábbi házirend vonatkozik minden, a weboldal által szervezett rendezvényre, annak minden résztvevőjére, aki a rendezvényen bármilyen formában részt vesz. A rendezvényre való jelentkezéssel a résztvevő elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a rendezvényre vonatkozó házirendben foglaltakat az alábbiak szerint.

 • A mobiltelefonját, illetve egyéb elektronikai eszközeit lenémítja, és az előadások ideje alatt kizárólag a rendezvény helyszínén kívül telefonál.
 • A rendezvény szervezője nem vállal felelősséget az elveszett, vagy eltűnt tárgyakért, továbbá az olyan jellegű károkért és balesetekért, melyek nem a saját hibájából adódnak.
 • A szervező a rendezvény teljes ideje alatt képi- és hangfelvételeket készít, melyet szervező korlátlanul felhasználhat, és közölhet bármely médiában, betartva az összes vonatkozó jogszabályi előírást. Résztvevő elfogadja, hogy az előbbiekben tárgyaltakért semmilyen ellenszolgáltatásért nem jogosult, azaz a felvételekkel kapcsolatban semmilyen követelést, vagy egyéb jellegű igényt nem támaszthat a szervezővel szemben.
 • Az előadásokról képi- és hangfelvétel készítése tilos, fénykép készítése viszont a szünetekben engedélyezett. Résztvevő az általa készített felvételeket nem értékesítheti, illetve egyéb kereskedelmi célból sem hasznosíthatja. Résztvevő az általa készített felvételeken szereplő más résztvevőket, kiállítókat, szervezőket stb., azok beleegyezése nélkül nem nevesítheti, és személyiségi jogaikat nem sértheti.
 • A rendezvény teljes képi- és hanganyaga szerzői jogvédelem alatt áll, annak tartalmát a résztvevő kizárólag saját felhasználására veheti igénybe, amennyiben a szervező ezt biztosítja a résztvevő számára. Az előbb említett felvételek egyéb jellegű felhasználása kizárólag a szervező előzetes hozzájárulásával lehetséges.
 • Szervező fenntartja a jogot a rendezvénnyel kapcsolatos bármely változtatásra.
 • A jelen házirendben nem meghatározott szabályok kiegészülnek a rendezvény helyszínéül szolgáló épület házirendjével.
 1. Konzultációk

A Fogyasztó az igényelt konzultációs időpontokra vonatkozóan elfogadja:

- kedvezményes konzultációs lehetőségre minden hónap 14-én van lehetőség kizárólag online formában. Ezen napon belül időpontot a Szolgáltató ad. A konzultáció igénylése webshopban történő megvásárlással, előre fizetéssel történik. Amennyiben a konzultáció Szolgáltató hibájából nem jön létre, úgy 14 napon belül köteles visszafizetni a díját. Amennyiben Fogyasztó 14 napon belül mondja le az időpontot, akkor kérhet új időpontot Szolgáltatótól. Fogyasztót abban az esetben illeti meg a visszafizetés lehetősége, amennyiben a lefoglalt időpont előtt legalább 14 nappal jelzi, hogy nem tud részt venni a konzultáción.

- nem kedvezményes konzultáció bármilyen időpontban kérhető telefonos vagy írásbeli egyeztetés alapján. A konzultáció díja óradíjban mérendő, amely a konzultáció megrendelésekor a webshopban fizetendő. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben elállási jog nem illeti meg. A nem igénybe vett konzultációra felek új időpontot tűznek ki.

 1. Oktatási anyagok

13.1  Képző szerv vállalja: A Belsőtér-rendező, feng shui tanácsadó képzéshez szükséges tananyagok biztosítását, a szakmai vizsga lehetőségét és azt, hogy a vizsgák eredményes letételét követően a képzést vállaló a tematikának megfelelően Térrendező és Feng shui tanácsadó képesítést tanúsító angol és magyar nyelvű oklevelet kap.

13.2. A képzés ideje és ütemezése: A Fogyasztó a képzést saját ütemezése alapján végzi. A Szolgáltató által javasolt idő 9 hónap. A Fogyasztó a tananyagot a weboldalról 11 tananyag formájában fizetés után töltheti le a webshopban. 

13.3. Felmentés: A lakberendezés témakör oktatási anyagának elvégzése alól felmentést kapnak a belsőépítész, lakberendező, és építész végzettségű hallgatók. Ezen felmentés 1 tananyagot érint a tanfolyam során.  Ezen hallgatónak ebből a témakörből vizsgáznia sem kell.

13.4. Vizsgára jelentkezési lehetősége a hallgatónak minden tananyag megvásárlása után van lehetősége.

13.5. A képzési díj: A képzési díj a tananyagok megvásárlása által a weboldalon keresztül történő fizetéssel történik.  Az a hallgató aki mind a 9 tananyagot egy hónapon belül megvásárolta, a tanfolyam 10. és 11 tananyagát ingyen kapja a vásárláskor megadott emailcímre.

13.6. Tanulmányok kontrollja: A tananyagokhoz tartozó ellenőrző kérdéssorokat a hallagató javítás céljából visszaküldheti. A visszaküldés helye: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. A kérdéssort kitöltve word formátumban kell visszaküldeni. A javított kérdéssort válaszemailként kapja meg 5 napon belül. Tananyaggal kapcsolatos kérdésre minden hallgatónak emailben van lehetősége. Telefonos vagy személyes kérdésfeltevések díja: 10000Ft/óra.

13.7. Vizsgára jelentkezés:  A webshopban a vizsgalehetőség megvásárlásával. A vizsgára bocsátás feltétele minden tananyag megvásárlása. A vizsga díja: 20.000 Ft. Sikertelen vizsga esetén a pótvizsga díja 5.000 Ft. Háromszori sikertelen vizsga után a vizsgára újból csak a tanfolyam ismételt elvégzése után lehet jelentkezni. Ebben az esetben a hallgatót az ismétlőknek járó 50%-os részvételi díjkedvezmény megilleti.

13.8.  A képzést vállaló kötelezi magát arra, hogy  adatai a valóságnak megfelelnek, azok esetleges változásáról a képzőt a változás bekövetkezte után 30 napon belül értesíti. Minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy tanulmányi kötelezettségeinek megfeleljen és ezt követően eredményes vizsgát tegyen. Tudomásul veszi, hogy a megvásárolt tananyagot a szerzői jogok figyelembe vételével használhatja. Tilos a tananyag bármilyen sokszorosítása, továbbadása, nyilvánosságra hozása. Tilos abból a közösségi médiában, az interneten bármilyen részlet teljesen azonos vagy változtatott formában történő megjelenítése. A tananyag bármilyen plagizálása jogi következményeket von maga után.

13.9. A szerződés megszűnik: Tanulmányait a képzést vállaló abbahagyja, vagy nem tesz sikeres szakmai vizsgát a képzési program követelmény előírásainak megfelelően.

13.10. A szerződés időtartama :A megállapodás határozatlan időre szól, annak hatálya a teljesítéssel megszűnik.

13.11. A szerzői jogokra vonatkozó kikötések a szerződés megszűnése után határozatlan ideig fennállnak.

 Kelt: Birmingham, 2018. 05. 21.

Demeter Anikó Térspecialista Radiesztéta - Fortuna Dekor

Kapcsolat Menü
Telefon: +36-20/3189-071
E-mail cím:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
All contents - Összes tartalom Copyright © 2007 - 2023 | All Rights Reserved - Minden Jog Fenntartva! Demeter Anikó

Demeter Anikó Térspecialista Radiesztéta - Fortuna Dekor - honlapja is használ sütiket (cookie) a weboldalain a legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.
Weboldalaink böngészésével elfogadja és hozzájárul a sütik (cookie) használatához és azok tárolásához.